August 5, 2017

July 27, 2017

Please reload

Recent Posts

Anya lánya kapcsolat, avagy amiről nem beszélünk

September 10, 2018

1/2
Please reload

Featured Posts

 

 

A holisztikus gyógymódok, a parapszichológia és a pszichológia territóriumainak metszetébe sorolható a regresszió jelensége és terápiás módszere. Ez egy olyan tényfeltáró módszer, amely a tudatalattiban valaha eltárolásra került információkhoz nyit kaput. Lássuk, mindez milyen elven működik és milyen célokat szolgál.

 

A regresszió visszavezetést és visszafelé történő mozgást jelent. Ez a pszichológia nyelvére lefordítva a múlt egy bizonyos eseményéhez való visszatérést jelenti. Van, aki terápiának tartja, van, aki nem, mindenesetre egy nagyszerű eszköz a szakember kezébe, hogy felderítsen régen magunkba temetett dolgokat, emlékeket, amelyek tudat alatt működnek ugyan, de hatásai nagyon kézzelfoghatóak: testi és lelki zavarokat okoznak. Nem kisebb dolgokról van itt szó, mint fiziológiai, idegrendszeri, pszichés és mentális problémákról, melyektől a szenvedő lélek minden próbálkozásai dacára egyszerűen képtelen megszabadulni. Ezek akár évtizedekig is elkísérhetik, hol felerősödhetnek a tünetek, hol alábbhagyhatnak, de az ember abszolút kiszolgáltatottnak érzi magát, s ezzel további pszichés szövődmények alakulhatnak ki.

A regresszió egy módosult tudatállapot elérése által jön létre. Ennek a célja, hogy az ember eltávolodjon a jelen én-tudatától, a periférikus tudatától. Amíg ugyanis erős benne az identifikáció, magyarul ő akarja magától elmesélni, megmagyarázni a miérteket, addig nem jöhet létre a regresszió. Ahhoz előbb el kell engednie magát, el kell távolodni a mindennapi zakatoló, kattogó tudatától, énjétől, hogy végre út nyílhasson a tudattalanja mélységei felé. Itt nem arról van szó, hogy elveszítené valaki az önazonosságát, pusztán arról, hogy eltávolodik a felszíntől, s miközben énje a tenger felszínén jéghegyként úszik, addig ő „búvárként” bukik alá.

A regresszió az ember emlékezőképességét használja fel módszere során. A tudattalan eltárolja mindazt magában, ami vele valaha történt, illetve sok kollektív élményt és ráadásul még az előző életeket is. Amikor a pszichiáter regressziós hipnózist alkalmaz, akkor egy korábbi – aktuális vagy előző életi – identifikációhoz vezeti vissza kliensét. Ez azonban nem pusztán egy visszaemlékezés, jóval több annál. A kliens ugyanis teljesen jelen időben éli át mindazt, ami vele történt. Úgy beszéli el az eseményeket, mintha azokat éppen most látná, hallaná, érezné és értelmezné. Bár ez utóbbi nem jellemző, mivel az érzelmi kitörések, sírások, s a traumák okozta félelmek, szorongások és egyebek teljesen kirekesztik a józan észt abból a régióból. De eleinte nem is ez a fontos, hiszen a pszichiáter az irányító, s a trauma átélőjének egyfajta lelki vezetője a regresszió alatt. A regresszióban éppen a traumák többszöri újra átélése kezdi feloldani a megrázkódtatást. Amikor az egyik traumán túl vagyunk, jön a következő. Ez addig folytatódik, amíg a megrázkódtatások belső elfogadásra, illetve feldolgozásra nem kerülnek. Nyilvánvalóan ez több alkalmat jelent.

 

Amit a regresszió kapcsán meg kell értenünk: minden, ami bennünk van, azok mi vagyunk. A múltunk, az ösztöneink, az emlékeink, még az előző életeink is belőlünk indulnak ki és belénk térnek vissza. Így az okok belül és csakis belül találhatók. Amikor megkezdődik a regresszióban a múltunk levált darabjainak a beazonosítása és visszaolvasztása a saját identitásunkba – magyarul felismerjük, hogy a múlt részei is mi vagyunk –, akkor az egységhez vezető útin lépdelünk előre.

A jelen tudatunk lassacskán elfogadja és feldolgozza, hogy amit tudattalanul elnyomott, elfojtott vagy elhanyagolt magában, azok szinte önálló életre keltek és egy idő után elkezdték manipulálni az én-tudatunkat. Miért? Mert a bennünk lévő éngörcs, düh, fájdalom stb. is több akar lenni önmagánál. A levált énrészeink tehát szintén mi vagyunk, csak azok a múlt egy darabjához vannak láncolva, ezért vissza-vissza idézik a múltat. Nagyon sok betegség pszichoszomatikus úton alakul ki, vagyis ilyen „lelki” eredetre, sérülésre, avagy traumára vezethető vissza. Ezek a múltbéli megrázkódtatások is fejlődnek bennünk, mint a sejtek. De a megoldás itt nem a kóros sejtburjánzás elpusztítása, hanem a felismerésen és a megértésen alapuló szeretetteli reintegrálása (visszaolvasztása) önmagunkba.

Amint a trauma feloldódik és erői visszakerülnek az énünkbe, degeneratív mellékhatásai megszűnnek.

 

Holisztikus megközelítésben a regresszió arról szól, hogy nem az emberi bioenergetikai mezőt, aurát vizsgálják, hanem a megbillent egyensúly kiváltó okait. Ez tehát mélyebbre hatol az ember sokdimenziós lényében. Minden embernek van egy csak rá jellemző hullámmintája a morfogenetikus mezőben. Ez a mező egy olyan finom energiákból álló mező, amelyben minden egyes élőlénynek egyedi morfogenetikus minta felel meg. A morfogenetikus mező megtalálható a fizikai testünk kapcsolatos összes információ, a hajlamaink, az öröklött tulajdonságaink, valamint az összes érzelmi és tudati megnyilvánulásunk. Sőt, ha előző életeink voltak, akkor azok információinak egy része is ebben a morfogenetikus mezőben találhatók meg. A regressziós hipnózis vagy más regressziós eljárás lényege éppen abban áll, hogy megváltozott tudatállapotban a beteg vagy a páciens egy időutazást tesz egy korábbi életszakaszába – esetleg előző életének valamelyikébe –, s ott újra átéli az eseményeket. Ezt könnyedén megteheti, ha képes ellazulni, mert a tudati élményünk és érzelmi rezdülésünk az említett mezőben információként örökre megmarad, mintegy feljegyzésre kerül. Ezt onnan is észrevehetjük, hogy felmérjük magunkban, mekkora hatással vannak bizonyos emlékeink a viselkedésünkre, érzelemvilágunkra, a gondolkodásmódunkra, az önmagunkról alkotott képünkre és a világképünkre. Összességében kijelenthetjük, hogy tudatalattink hatalma elképesztően nagy.

A regressziós terápia során a páciens az átéléssel megszabadul a tudatalatti emlék nyomasztó hatásaitól oly módon, hogy a páciens visszaemlékszik a betegség vagy rendellenesség okaira. Amikor a tudattalan énnel kerül kapcsolatba a tudatos én, akkor a problémára a regresszió alatt fény derül, voltaképpen egy híd képződik a tudat és a tudattalan között, amelyen keresztül a visszavezetés (regresszió) végbemegy. Innen kapta a nevét ez a módszer.

( Száraz György írása a boldognapot.hu oldalról...)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square